Konsesjonsfesten!
Bilete frå den store dagen!
 
Foto: Lisa Maria Breistein Sølvberg frå avisa Hordaland, Kristina Jordalen, Trond Olav Neteland
 
Flagga til topps i alle flaggstenger i dalen!
 
 
Arnstein Bjørke og Sigmund Bjørke utanfor kontoret til Gudvangen Stein AS
 
 
Dei aller fleste fastbuande og fleire med røter i Jordalen møtte opp til synfaring i nyetunellen
 
 
Her vert det god plass!
 
 
Her endar tunellen førebels, omlag 1 km inne
 
Foto: Lisa Maria Breistein Sølvberg, avisa Hordaland
 
Frå venstre: Arnstein Bjørke, Sander Nåsen Neteland, Arnfinn Gjerdåker, Sigmund Bjørke, Anders Kjell Jordalen, Bjarne Gjerme, Nils Arnfinn Jordalen, Sigbjørn Hauge
 
Frå venstre: Siv Wergeland, Sigmund Bjørke, Arnstein Bjørke, Roald Nåsen Neteland som "skjenkemeister" 
 
Foto: Lisa Maria Breistein Sølvberg, avisa Hordaland
 
Kristin Marie A. Jordalen kontrollerar vara
 
Foto: Lisa Maria Breistein Sølvberg, avisa Hordaland
 
Skål! Frå venstre: Inge Einar Jordalen, Sigbjørn Hauge, Kristin Marie A. Jordalen, Torgeir Nåsen Neteland, Roald Nåsen Neteland, Trond Olav Neteland, Bjarne Gjerme
 
Maria Arnetveit Jordalen spelar toradar!
 
Grendalagsleiar Kari Mørkve Jordalen fortel om veghistoria
 
Sigbjørn Hauge, varaordførar i Voss og medlem i vegnemda
 
Arnfinn Gjerdåker, medlem i Jordalsvegnemda
 
Arnstein og Sigmund
 
"Kongen" ville også ha eit ord med i laget
 
Sigmund og Arnstein mottek blomehelsingar frå grendalaget v/ Kari 
 
Arnstein helsar frå utbyggarane
 
 
 
 
 
 
 
 
Juletrefesten 2014
The Northern Belle 17.10.14
Påskebasaren 17.04.14
Konsesjonsfesten 28.02.14
Filmslepp 28.02.14
Olsokfeiring 2013 29.07.13
Jonsok 2013 23.06.13
TV-aksjonsmarsj 21.10.12
Nåsafjellet 12.08.12
Olsok 2012
Jonsokfest/bruopning 230612
Dugnad 10.06.12
Påskebasaren 2012
Skidag 4.04.12
God jol og godt nytt år! 01.01.12
Jolaverkstad 10.12.11
Sendebotn 31.07.11
Olsok 2011
Jonsok 2011
Fallskjermdropp i Nåsen 160611
Bondekafé 16. mars
Rasa i Gjelet Bilete januar 2011
Juletrefest 2.01.2011
Årsmøte 2010
Etablerarmøte i skulen 10.11.10
Kveldstur til Haugane og Berdalen
Turkonkurransen
Olsok 2010
Kveldstur til Bjødnabotn
Jonsok 2010
Dugnad 3. juni 2010
Påskebasaren 2010
Fisketur - august 2009
Olsok 2009
Berdalen 2009
Jonsokfeiring 2009